e-fatura çorum

e-Fatura Nedir?Önceden sisteme tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. Standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip yeni bir belge türüdür.e-Fatura Uygulaması Nasıl Çalışır?e-fatura ankara

e-Fatura sisteminde, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve bu kullanıcılardan e-Fatura alınabilir. Gönderilen e-Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı’nca kontrol edilerek alıcıya iletilmektedir.Gönderici Birim, • e-Faturayı oluşturur, imzalar veya mali mühür ile onaylar, saklar, merkeze iletir.
• Merkez’den gelen uygulama ve sistem yanıtını alır, işler, imza veya mali mühür doğrulaması yapar, saklar.Posta Kutusu Birimi, • Merkez üzerinden gelen elektronik faturayı ve sistem yanıtını alır, imza veya mali mühür doğrulaması yapar, fatura ve sistem yanıtını işler ve saklar.
• Uygulama ve sistem yanıtını oluşturmaya imkân verir, imzalar veya mali mühür ile onaylar, saklar, merkeze iletir.e-Fatura Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun şekilde geliştirilen e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi uygulamalar, işletmelerin maliyet tasarrufu sağlamasını, işlerinin daha hızlı yürütülmesini ve daha etkin şekilde kontrol edilebilmesini sağlar. Bu çözümler, operasyonel süreçlere katma değer sağlamanın yanı sıra iş gücü, arşivleme, yazıcı sarf malzemeleri ve kağıt fatura gönderimi gibi maliyetlerden tasarruf etmeye de imkan tanır.UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenlenen e-faturaların, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlıyor. Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ve muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yasal çerçeve doğrultusunda, e-Fatura ile düzenlenen faturalar, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip bulunuyor. Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasından yararlanabiliyor.Logo Start 3 (E-Devlet İçerikli) ve Logo GO3 ile entegre çalışan e-Fatura uygulamasıyla büyük kolaylık, Böylece herhangi bir ek uygulamaya gerek kalmadan, e-Devlet çözümlerine kolayca ve kısa sürede geçiş yapılabiliyor. Logo Start 3 ile birlikte e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya geçiş, işlem kolaylığı sunmanın yanı sıra kağıt ve basım maliyetlerinden de tasarruf etmeyi sağlıyor.Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen Logo e-Fatura çözümleri ile faturanın taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşımı sağlanmış olur ve 3 farklı yöntem üzerinden kullanıcılara sunulur:

• e-Fatura Portal Yöntemi
• Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi
• Özel Entegrasyon Yöntemi
Gelir İdaresi Başkanlığı; elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegrasyon iznini almış hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla da yapılabilmesini olanaklı kılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük iznini alan e-Logo, 7/24 aktif çalışan hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. Böylelikle, elektronik faturaların alınıp gönderilmesi e-Logo’nun bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilir.
e-Fatura uygulamasına geçmek için çevreye katkısından, sağladığı maliyet avantajlarına kadar pek çok nedeniniz var. Eğer kurumunuz e-Fatura kullanması zorunlu mükellefler listesinde yer alıyor ise ya da kağıt fatura kullanımının sebep olduğu operasyonel maliyetlerinizi azaltmak istiyorsanız sizler de e-Fatura uygulamasına geçiş yapabilirsiniz. Mevcut yazılımınız ne olursa olsun, işletme yapınıza en uygun ve güvenilir çözümler Logo’da.

• Baskı, postalama ,kargolama ve arşivleme giderlerine son verilir.
• Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır.
• İç denetim ve yönetim kalitesi artar.
• Mali mühür ile veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik sağlanır.
• Kağıt tasarrufu sağlayarak çevreyi korur.
• Gecikmelere, anlaşmazlıklara ve kullanıcı hatalarına son verilir. •
e-Fatura sürecinde sunulan tam entegrasyon ile firmaların hızlı ve güvenli bir şekilde e-Devlet uygulamalarına geçişi sağlanır.
• e-Fatura geldiğinde, sisteme manuel girilmiş irsaliyeler ile otomatik olarak eşlenerek mükerrer kayıt oluşması engellenir.
• Hizmet faturaları, ihraç kayıtlı faturalar gibi özel faturalar da e-Fatura olarak gönderilebilir. •
Firmaların e-Fatura mükellefi olup olmadığı tek tuş ile sorgulanarak cari hesaplar ile ilişkilendirilebilir.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti alan firmalar e-Faturalarının onay sürecini web üzerinden yönetebilirler.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti, Türk Telekom altyapısı kullanılarak sunulmakta olup günlük 130.000.000 adet fatura işleme kapasitesine sahiptir.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti Superonline altyapısı kullanılarak yedeklenmiş olup, felaketten kurtarma merkezi 8 şiddetinde depreme dayanıklıdır.